BASISBEHOEFTEN

Als we met elkaar gaan samenwerken dan is het helpend als er aan een aantal basisbehoeften voldaan zijn. Onder basisbehoeften verstaan we onderwerpen als wonen, voedsel en
gezondheid. Als hier nog niet aan voldaan is, gaan we kijken hoe we dit kunnen organiseren.

VRAAGGESTUURD

We starten met een uitgebreide intake waarin we de behoeften, mogelijkheden en wensen van de individu in kaart brengen. Deze individuele behoeften, mogelijkheden en wensen zijn het vertrekpunt van onze hulp. Wij werken dus vraaggestuurd.

MAATWERK

Middels kleinschaligheid bieden we voor de aan onze toevertrouwde burgers zo nodig op alle terreinen van het leven zorg, hierbij is maatwerk de norm.

SAMEN

Voor een duurzaam zelfstandig bestaan is het hebben van contacten in de samenleving van cruciaal belang. Wij helpen de mensen om deze contacten op te bouwen.